Якщо є борг

Адреса для отримання електронних повідомлень і поштових повідомлень, за якими приймаються звернення споживачів фінансових послуг:
info@ccua.com.ua
або

Україна, 36019, Полтавська область, м. Полтава, вул. Колективна, 10, приміщення 27

Порядок подання та розгляд звернень колекторською компанією - здійснюється в порядку та строки визначені Законом України «Про звернення громадян»
(детальна інформація у вкладенні «Розгляд звернень споживачів колекторською компанією УА»)

Порядок взаємодії із споживачами фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості у разі повідомлення колекторської компанії про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулювання простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник здійснюється наступним чином:
споживач має письмово повідомити Компанію про це шляхом надання всіх підтверджуючих документів, оформлених належним чином та направлених на юридичну адресу Колекторської компанії УА

Порядок та спосіб погашення простроченої заборгованості кредитодавцю, новому кредитору здійснюється шляхом переведення коштів на реквізити Вашого поточного кредитора.